KEYAuthor/EditorYearTitleJournal/Proceedings/AddressRefTypeURL/DOI
Levenshtein1965Levenshtein, V. 1965Dvoičnye kody s ispravleniem vypadenij, vstavok i zameščenij simvolov

Doklady Akademij Nauk SSSR

Vol. 163(4), pp. 845-848

article .